góp ý Xoá tài khoản Next với một số Vozer ở Forum cũ

F17 ở forum cũ có khá nhiều thanh niên khóc lóc đòi bỏ acc với nghĩ chơi, thôi thì mong admin và mod giúp các bạn ấy toại nguyện bằng cách xoá hẳn tài khoản ở Next cho các bạn ấy khỏi chui vào lại lập topic khóc lóc với hoài niệm
 

jupiterkt

Member
F17 ở forum cũ có khá nhiều thanh niên khóc lóc đòi bỏ acc với nghĩ chơi, thôi thì mong admin và mod giúp các bạn ấy toại nguyện bằng cách xoá hẳn tài khoản ở Next cho các bạn ấy khỏi chui vào lại lập topic khóc lóc với hoài niệm
:ah: mầy chơi vậy ai chơi lại mầy thằng kia
 
Top