HN XR Đỏ 64Gb quốc tế Mỹ hình thức 95% nguyên zin 100%

Đã bán ........
 

Attachments

 • 6C77E98D-CA3F-49F5-9167-0C6C16121F35.jpeg
  6C77E98D-CA3F-49F5-9167-0C6C16121F35.jpeg
  1.7 MB · Views: 34
 • AEB0BECD-49DD-4A4A-983A-82555C59FE9E.jpeg
  AEB0BECD-49DD-4A4A-983A-82555C59FE9E.jpeg
  1.1 MB · Views: 29
 • A637E3AB-047B-4DDC-9560-4CDE188CC9B2.jpeg
  A637E3AB-047B-4DDC-9560-4CDE188CC9B2.jpeg
  1.2 MB · Views: 31
 • 0BD0B2E6-3372-4BA1-92DC-699A231FE25A.jpeg
  0BD0B2E6-3372-4BA1-92DC-699A231FE25A.jpeg
  1.2 MB · Views: 31
Last edited:
Top