Xử lý vi phạm của người Việt mang hai quốc tịch như thế nào?

RedbaronV

Member
Hiện nay số công dân Việt Nam mang hai quốc tịch không phải hiếm và đã có trường hợp người Việt Nam mang hai quốc tịch vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam bị xử lý. Việc xử lý đối với người mang hai quốc tịch phạm tội có gì khác biệt? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Đại Đoàn Kết Online đã có cuộc trao đổi với Luật sư Ngô Anh Tuấn, Đoàn Luật sư Hà Nội.
Xử lý vi phạm của người Việt mang hai quốc tịch như thế nào?
Xử lý đối với người có hai quốc tịch như thế nào?
PV: Thưa ông, công dân Việt Nam có 2 quốc tịch, sử dụng 2 hộ chiếu có trái với quy định?. Trong trường hợp nào công dân Việt Nam được quyền có hai quốc tịch?
LS Ngô Anh Tuấn: Về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang 1 quốc tịch, nhưng theo quy định hiện hành tại Điều 4 về nguyên tắc quốc tịch, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.
Công dân Việt Nam có quyền có 2 quốc tịch trong trường hợp sau: Chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi, có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam (mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài), người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài, nhưng chưa mất quốc tịch Việt Nam...
...........
Xem tiếp : http://daidoanket.vn/xu-ly-vi-pham-cua-nguoi-viet-mang-hai-quoc-tich-nhu-the-nao-505627.html
 

GFSimSon

Member
Thì nó phạm tội ở đâu thì xử ở đấy. Song quốc tịch Việt Mỹ mà phạm tội ở VN thì cứ luật VN mà bem thôi, còn phạm tội ở VN mà trốn sang Mỹ thì lệnh cho Trump bắt nó về
 
Top