yellow skin nghe khá bần

Nếu làm ngành may thì sẽ biết màu gold với màu yellow tuy là màu vàng nhưng khác nhau 1 trời 1 vực nha

Gửi từ Iphone 13 bằng vozFApp
 
Top