Yêu cầu làm rõ việc Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên "đi xem đất" với 1 nữ cán bộ

Status
Not open for further replies.

trang123456789

Senior Member
Xem đẩt đc nháy kép nhé các fen
oton45y.jpg


Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 
Status
Not open for further replies.
Top