You have a new friend suggestion: abc xyz

Karin2093

Junior Member
Tự dưng facebook nhảy lên cái thông báo đỏ lòm này, thế là thế nào nhể? :doubt:
Trong khi mình đếch biết con mặt mẹt kia là ai, cũng khác thành phố???
Dm Mark xoăn ngu học.
 

Karin2093

Junior Member
Có tí liên quan, kiểu bạn của bạn của bạn nó cũng suggest mà.
Cái clone của mình thôi, và cái nick đó không bạn bè với ai hết.
Acc đấy chỉ dùng để điều hành 1 fanpage nhỏ, không public bất cứ info cá nhân nào.
Đành rằng suggest là có thể, nhưng em kia lại ở tận Moscow, người Việt.
Đéo hiểu.
Tiện các thím cho hỏi cách quay về giao diện cũ được không?
Giao diện mới nhìn ngu lol quá :canny:
 
Top