Youtube bị lỗi này là sao các thím?

Kể từ lúc mình chuyển con modem nhà mạng sang chế độ Bride và dùng con TP-Link C50 làm router chính mỗi lần xem 1 clip nào nó sẽ hiện ntn trong 5-7s sau đó mới play, hoặc muốn nhanh phải f5::pudency::pudency::pudency:
 
Top