youtube đang bị gì thế mấy bác?

okyo1102

Senior Member
1605142740010.png

Đang gặp sự cố rồi
 

<Loading>

Đã tốn tiền
Confirm lỗi nha, mở mắt dậy coi mấy video Youtube trên điện thoại mà nó còn không load quảng cáo nữa.
 
Top