zalo đã chính thức khai tử tìm quanh đây và phòng trò chuyện

comxi

Member
zalo đã chính thức khai tử TQD và PTC, ko còn úp úp mở mở nữa, bằng chứng là dòng chữ "chức năng tìm quanh đây và phòng trò chuyện tạm dừng vì lý do bảo trì" đã bị xóa và ko có thông báo luôn
 
Top