thảo luận Zenless Zone Zero

flatrute

Senior Member
绝区零
Tuyệt Khu Linh

zzz.png

(@桔子皮仙)​

Trang chính thức​
zenless.hoyoverse.com (trang quốc tế)
zzz.mihoyo.com (trang tàu)​

 
Last edited:
Hoshimi Miyabi
The head of Hollow Special Operations Section 6, and the successor of a renowned martial art family in New Eridu.

With her strong sense of responsibility towards guarding the principles and order within New Eridu, Miyabi aspires to build an unbreakable city management system... and to own a sizable collection of swords (her own words).​
ae4080d94c3b4857a2fd59537ebcb6e5_7830507013625479434.png

Hoshimi.Miyabi.full.3882101.jpg

1692779414818.png
 
Last edited:
đm nhựt bủn đẻ ra thể loại gacha mà để dawei và michó nó đẻ 2 con top 1 top 2, con này mà ra nhảy cái top 3 nữa thì vl đúng nghĩa:
dawei giáo chủ thần thông quản đại, michó thần giáo nhất thống gacha
TzCgPaI.jpg
 
Này như ui thiết kế world bắt chước style persona nhỉ? Nhật để làm gì mà tàu bắt chước game anime style gacha để kiếm tiền mà mấy anh Nhật nhìn thế mà không làm gì à:ah::ah:
 
Back
Top