thảo luận ZS A4 ver3: nhỏ gọn và tùy biến cao

vertical thì sắp có con mass thằng Wahaha làm với hãng lớn, tháng 1 bán rộng rãi newegg các kiểu con đà điểu. sau đó rồi nó cũng làm con P1 boutique luôn đóng mác FormD. tóm váy lại là bỏ H1 đi nhiệt thủ ko yêu đâu = )))))
Con P1 thấy còn xa vời qua, thấy con MESH_Licious có vẻ khả quan hơn :rolleyes: . Cá nhân thì đang thỏa mãn với con Zen Zone C1 :D

z2222731450918_18222ad125df6b41a6d6744a2e7a31ae.jpg
 
Top