[zui thôi nha]Đừng có nhờ tụi loser tư vấn tình cảm

Mình thấy có 1 vài ông lên than vãn hay nhờ tư vấn tình cảm
mình thấy đa số là nói tiêu cực :D
Ai đang loser thì đừng có nhờ loser tư vấn tình cảm, 1 vòng lẩn quẩn loser thôi :LOL:
 

zinki

Member
Mình thấy có 1 vài ông lên than vãn hay nhờ tư vấn tình cảm
mình thấy đa số là nói tiêu cực :D
Ai đang loser thì đừng có nhờ loser tư vấn tình cảm, 1 vòng lẩn quẩn loser thôi :LOL:
thế thì không nên sân si nhé thím :smile: :smile:
 
Top