Washington Post vừa công bố bản ghi âm từ một cuộc họp kín của Google vừa diễn ra. Tại cuộc họp này, các giám đốc điều hành sẽ trả lời nhân viên về một số vấn đề.

Image

Bao gồm việc tuyển một cựu nhân viên Bộ An Ninh Nội Địa - người đã công khai bảo vệ "lệnh cấm du lịch" của chính quyền đối với công dân của một số quốc gia Hồi Giáo. Cũng như một bản tiện ích mở rộng của Chrome dành cho nhân viên mà họ coi đó là một "công cụ gián điệp".

Một số nhân viên tin rằng tiện ích mở rộng được nói ở trên tự động báo cáo khi có một sự kiện nào đó lớn hơn 10 phòng hoặc 100 người tham gia, ngay cả khi các nhà quản lý tuyên bố rằng việc đó là để giảm các thư rác.

Trong khi Pichai gọi niềm tin là "một trong những điều nền tảng nhất ở tập đoàn", nhưng chính ông cũng phải thừa nhận rắc rối với "tính minh bạch ở quy mô lớn và cách thực hiện nó. Đặc biệt vào thời điểm chúng ta thực hiện, mọi thứ đều không rõ ràng". Trong khi Google luôn tự hào về một nền văn hóa mà họ coi là cởi mở và tự do, các cuộc thảo luận nội bộ lại bị rò rỉ để chống lại công ty và một số nhân viên của Google. Ngoài ra, những nhân viên đứng đầu các cuộc biểu tình trước đó chống lại Google đã rời khỏi công ty và tuyên bố họ đang bị đe dọa trả thù vì những nỗ lực của họ.


You may also like