4bidden
Reaction score
143

Profile posts Latest activity Postings About

 • Mình vẫn luôn nghĩ mình (gần) người lớn, (gần) trưởng thành và (gần) biết nghĩ sâu xa, ý tứ trong (gần) mọi lời ăn tiếng nói.
  Có lẽ nên xem xét lại.

  Được gửi từ iPhone - vozForums
  Con đường mình đi không phải là con đường mình chọn, thậm chí là mình không được quyền chọn.

  Được gửi từ iPhone - vozForums
  Tự nhủ, lần cuối chưa nhỉ? Mong thế, hy vọng thế, nhất định là phải thế.

  Được gửi từ iPhone - vozForums
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top