Recent content by anne_95

  1. A

    thảo luận Freelancer nhận tiền từ cty nước ngoài như thế nào?

    Chào mọi người, em mới làm freelancer (e là cá nhân, không phải tổ chức). Em làm tìm nhà cung cấp VN cho 1 cty ở nước ngoài. E không rõ phương thức thanh toán cũng như mấy khoản khai thuế, giảm thuế. Em chuẩn bị nhận tiền nên cần hỏi gấp 2 câu: 1. Cty bên châu Âu, không ký hợp đồng, do làm theo...
  2. A

    doanh nghiệp nộp thuế TNCN cho freelancer như thế nào?

    mọi người ơi, em mới vào không biết post bài như nào nên cho em hỏi ké với ạ..!!! :( Chào mọi người, em mới làm freelancer (e là cá nhân, không phải tổ chức). Em làm dịch vụ tìm nhà cung cấp VN cho 1 cty ở nước ngoài. E không rõ phương thức thanh toán cũng như mấy khoản khai thuế, giảm thuế. Em...
Top