Anon914
Reaction score
1,077

Profile posts Latest activity Postings About

 • Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
  Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.
  Ta ngó mãi những chiều về trở lại
  Mang những gì về trong cõi trăm năm!
  "Ngày mai trong nắng xuân xanh ấy
  Kẻ theo ái tình...bỏ cuộc chơi"
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top