chatnever
Reaction score
135

Profile posts Latest activity Postings About

  • Vẫn biết mỗi giây phút trôi qua đều không quay lại, nhưng tại sao tôi vẫn không đủ động lực để sống vội hơn, mỗi ngày lại là một vòng luẩn quẩn, không tình yêu không tiền bạc không ước mơ. God please give me a sign! (À quên mình là người vô thần mà)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top