Recent content by chidihn

  1. chidihn

    thắc mắc Học bao nhiêu là đủ để có thể thực tập ?

    Chủ thớt cứ chủ động mà xin đi thực tập sớm đi nhé. Từng đó kiến thức là đủ xin đi thực tập rồi. Các công ty thích tuyển những bạn đang là sinh viên vào thực tập, chứ không thích tuyển sinh viên sắp hoặc đã ra trường đến nơi đâu .
Top