Recent content by Chó Dọn Rác

  1. Chó Dọn Rác

    Được thả rồi

    Anh em đừng mention tôi nữa nhé :too_sad:
  2. Chó Dọn Rác

    tạm thời bảo trì nhé, anh em spam quá :too_sad:

    tạm thời bảo trì nhé, anh em spam quá :too_sad:
Top