clone1993
Reaction score
1,146

Profile posts Latest activity Postings About

  • CS2 đang bắn giải gì mà hôm qua Vitality vô địch ấy nhỉ, tưởng major 1 năm có 1 lần thôi? mù mờ mấy cái giải này quá
    có nên xúc ASUS EX B560M-V5 về kẹp 11500 ko các bác? nhu cầu giải trí cơ bản thôi. nhìn quả main màu đỏ khá là ưng cái mắt :D
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top