Đạo trưởng
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn. Bạn tìm được người dạy tiếng Pháp giao tiếp 1:1 chưa?
    Mình học tiếng Pháp từ lớp 1 đến hết đại học. Ra trường 5 năm đi làm hầu như không dùng mấy nhưng vẫn có thể dạy được bạn từ vỡ lòng đến giao tiếp cơ bản.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top