dart0302clone
Reaction score
198

Profile posts Latest activity Postings About

 • Multi quotes chưa có hay nằm ở đâu vậy mấy thím
  vtalinh
  vtalinh
  bôi đen đoạn muốn quote thử xem
  dart0302clone
  dart0302clone
  Bôi đen chỉ hiện ra popup reply thôi anh nhưng bấm vô thì không có gì xảy ra.
  đã biết multi quotes. Cứ bấm vào reply từng commet thì nó sẽ tự quote tất cả bên dưới khung post cmt.
  Em đang test trên ios
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top