dasklney
Reaction score
432

Profile posts Latest activity Postings About

 • Cái này dùng để làm gì nhỉ :D
  hexOr
  hexOr
  Giống chatbox
  bakstaber
  bakstaber
  Để tự do ngôn luận những ý kiến bản thân :shame:
  dasklney
  dasklney
  Chắc là tự do ngôn luận trong khuôn khổ quy định và luật lệ của voz và pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam :pudency:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top