dembuon_doicodon
Reaction score
390

Profile posts Latest activity Postings About

 • Phải nghe ai? Nghe ai? Sự thật là đâu?

  Bị dắt mãi sao không tự nhận là trâu?


  Bị kích dẫn đến xích mích đấu đá nhau

  Vì Internet cho ta được phép không cần giải quyết hậu quả nào

  Mình có lẽ đã là một người thành công

  Bởi cả kho kiến thức mà cuộc đời hằng mong

  Đâu phải ôm đơn độc chui rúc cuối căn phòng

  ĐÚNG KHÔNG?
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top