Fire Of Heart

Signature

1. Tuyệt đối ko nhét chữ vào mồm người khác. 2. Trước khi chửi hãy đọc hiểu điều người ta muốn nói.
3. Nếu chưa hiểu rõ hãy hỏi lại để hiểu rõ hơn. 4. Dùng ngôn từ lịch sự, hãy thể hiện mình là một người văn minh, có giáo dục. 5. Quan điểm có thể trái ngược nhau, ko nên ép ai đó phải theo quan điểm của mình, cái chúng ta cần nên là hiểu rõ quan điểm của nhau. 6. Không nên chụp mũ người khác là rồ này rồ nọ.
7. Tôi chém gió đấy, đừng chửi tôi!

Following

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top