Ga Ga Ga
Reaction score
296

Profile posts Latest activity Postings About

  • Thành công lớn nhất của mỗi người là giữ lại toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Điều ấy cũng có nghĩa là trở nên mạnh mẽ và giỏi chịu đựng hơn (CaDe).
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top