GerraldDeNerval
Reaction score
580

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bọn nhóc hàng xóm cứ đến trước nhà chơi, la hét ỏm tỏi hết, lại còn câu wifi chơi game nữa. Sau nhiều lần la mà bọn nó không chừa thì tui chợt nhận ra chỉ cần đợi đến lúc bọn nó combat bấm nút reset wifi là xong.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top