Hhieu1403
Reaction score
226

Profile posts Latest activity Postings About

  • Album mới của ITZY nghe tàm tạm. Bài title song và "W.W.West" như cc, còn lại thì ổn.

    Mấy em này thấy ấn tượng nhất là phần vũ đạo, từ bài Wannabe trở về trước; từ Not Shy trở đi thì thấy yếu dần. Nhạc thì lên xuống thất thường, 3 album đầu 3 title song hay; 2 album gần đây title song như shit, nhưng trong album cũng có thể lượm ra vài bài nghe được.
    đang yên đang lành tự dưng lại nhớ về em, về người con gái đầu tiên anh yêu. Mà cũng chẳng phải tự nhiên, có lẽ mỗi khi nào lòng anh muộn phiền, anh lại nhớ đến hình bóng của người con gái luôn ở bên anh khi anh buồn. Anh chợt nhớ về những kỉ niệm của đôi ta, những kỉ niệm của một miền đất quá khứ sâu xa mà anh đã tự mình làm đánh mất.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top