huy310100
Reaction score
990

Profile posts Latest activity Postings About

 • Gọi nắng!


  Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay


  Cho tay em dài gầy thêm nắng mai


  Bước chân em về nào anh có hay


  Gọi tên cho nắng chết trên sông dài

  Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới


  tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao


  Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu


  Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top