huyencass06
Reaction score
21

Profile posts Latest activity Postings About

  • :rolleyes: Sẽ cố ở hết tháng 5 rồi tôi sẽ out ra khỏi cái ktx này. Đến lúc phải trưởng thành thật rồi. Mong ngày mai mình phỏng vấn qua vị trí thực tập sinh. :)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top