I
Reaction score
1,282

Profile posts Postings About

  • Có cái tít cùi mà bị cà khịa suốt :sad:

    2020d200e7a6-fb69-45ec-8c14-e7aa5393695d.jpg
    Mình ban lúc nào cũng để lại tên, ai có vấn đề thì cứ kiện thẳng mặt tag tên cho nhanh, mình không rảnh lội thread oan sai đâu. Thanks.
  • Loading…
  • Loading…
Top