Recent content by lamvip

  1. L

    Có lẽ mình bị cắm sừng rồi các fen ạ

    Mới là ny của nhau thôi, có quyền gì mà bạn cấm người ta không được yêu người khác. Theo tôi bạn cứ giả vờ như ko biết, đụ cho nốt rồi trong lúc đó âm thầm quen người khác
  2. L

    [TƯ VẤN] Tỏ tình bạn thân

    Đừng ông ơi, hãy cứ là bạn thân thì những lúc cô đơn, thất tình còn có người sẵn sàng nghe ông tâm sự chia sẻ. Ko may tạch thì ông không còn gì đâu
Top