langtu194

Signature

khi vozer kể chuyện :
gasolina2;86937653 said:
bên một con hồi lớp 12 ở lvc xong nó chém đứt 2 ngón còn dính tí da mẻ 1 ít xuóng thêm vài nhát xong viện tưởng sao lúc về 2 đứa đi cùng nhau hôn hít. Thiết nghĩ chỉ cởi quần sẵng đè mấy thằng đó ra mà thông đít nó thế nó sợ mình sướng tiện 2 bên

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top