len4rumkhongnenchemgio

Signature

Ở đời phải biết mình là ai
Phải làm những việc gì
Và làm như thế nào...
Top