Lionel Messi .
Reaction score
257

Profile posts Latest activity Postings About

 • Dăm ba cái chuyện cuộc đời
  Dăm ba cái chuyện tình buồn
  Dăm ba cái cái phiền (wo)
  Dăm ba cái thứ gọi là tiền
  Mà nhiều năm qua cứ gặp hàng ngày
  Dăm ba suối tìm lại nguồn
  Dăm ba thú tìm về rừng
  Dăm ba con đường về nhà
  Mà nhiều năm qua không còn lại gì.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top