Lonhh
Reaction score
234

Profile posts Latest activity Postings About

  • Lần đầu tiên biết thế nào là công nghệ độc quyền, sợ thật. Sở hữu 1 sp thôi mà cả đống khách chèo kéo, tình cờ khách quen lâu nay và khách mới là đối thủ. Đi khách mới nới cũ thì giàu đấy vì khách mới offer x2 lần so với khách cũ nhưng chắc gì đã là con đường tốt nhất nhỉ. Anh em voz cho ý kiến phát, nên theo tiền hay theo uy tín lâu nay nhỉ.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top