meteora.lk
Reaction score
448

Profile posts Latest activity Postings About

  • Vừa đi dạo ngoài đồng hít thở không khí trong lành, về đến làng thì gặp một thằng óc chó phi xe máy như điên trong đường làng (đường hẹp, nhiều nhà, lắm trẻ con, khuất tầm nhìn), vừa đi vừa nhấn còi inh ỏi. Tiện tay đang cầm đèn pin nghĩ bụng chả nhẽ quăng mẹ xuống đường cho thằng cô hồn kia xoè. Nhưng lỡ nó bỏ mạng ở đấy lại phiền phức. Mà không làm thế một ngày nào đó nó sẽ đâm vào người khác.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top