MinhTri2009
Reaction score
16

Profile posts Latest activity Postings About

  • con này hình như đã hết cấu hình 4800U rồi, chỉ còn 4600U thôi bác. Mình có đem về 2 con. Nếu bác cần thì mình để lại. Bảo đảm nguyên seal nguyên thùng phụ kiện như mình review. Bao test 2 tuần. Nếu ở SG tiện qua nhà mình đem máy này cho test luôn.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top