mrtaix
Reaction score
134

Profile posts Latest activity Postings About

  • Khi cuộc sống bình thường, mọi người sẽ cảm thấy buồn chán, không hứng thú, vô vị. Cho đến khi vô thường đến, họ lại ước có cuộc sống bình thường và bình yên.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top