muitenphale

Birthday
April 13

Signature

Mấy hôm sau thì cứ 1 2h sáng mò lên ngủ chung. Hồi đó chưa biết quay tay gì hết. 2 đứa cứ làm theo bản năng. Hì hục 3 đêm mãi không nhét vào được. Rồi cứ thế phải được gần 1 năm cứ tuần làm 1 2 cuốc. Còn 2 lần nguy hiểm vl, 1 lần là đang nằm ngủ mẹ nó lên hỏi, nhưng tắt điện tối om nên mẹ nó ko biết, còn 1 lần bà nội nó vào chơi, mình vẫn liều vào ngủ cùng bà nó(bà nó bị điếc).

Rồi 2 đứa chịch trong lúc bà nội nằm kế bên à

Có khi nào nhầm ko?

Trophies

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 4. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 5. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 6. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 7. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top