Naulels
Reaction score
7

Profile posts Latest activity Postings About

 • Ngoại tỉnh vào HCM khám bệnh cần gì mấy thím, có được đi tự do không vì cần thăm bs trước khi vào viện
  Naulels
  Naulels
  Tiền là cái tất nhiên rồi fen, ý là cần giấy tờ xác nhận co vít gì ko
  17.8 cm
  17.8 cm
  cái này tùy bệnh viện, thím cứ alo bệnh viện hỏi cho chắc
  Naulels
  Naulels
  Quan trọng là cần thăm bs trc khi vào viện, chứ vào viện khám thôi thì dễ rồi
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top