Nothing_Relevant
Reaction score
675

Profile posts Latest activity Postings About

  • Tìm lại post cũ về vaccine không được. Nhớ có 1 thread có bác nào post mấy cái ảnh về các loại vaccine được chấp nhận ở Czech thì phải xong ở dưới có số liệu so sánh các loại vaccine Pfizer, Moderna, Sputnik V, Astra các kiểu. Tìm mãi nãy giờ không thấy hình như thread bị xóa rồi hay sao ấy
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top