P
Reaction score
606

Profile posts Latest activity Postings About

 • Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
  Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
  Ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
  Quỵ té trên đường rồi
  Sợi tóc vương chân người
  [...]
  Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
  Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
  Đau lòng ta muốn khóc
  Đau lòng ta muốn khóc
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top