PhonMap2
Reaction score
661

Profile posts Latest activity Postings About

  • Trong con tim lạnh buốt dù bên ngoài như biển nắng
    Những đêm dài sâu lắng
    Căn phòng lại yên ắng
    Cơn mưa trong lòng đang tràn ngoài hiên vắng
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top