P
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bác, bác có thể cho e cách liên lạc, muốn hỏi bác việc dùng usb to ttl cứu brick 841n đc ko. e bị mất thông tin liên lạc với bác
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top