Recent content by QHu91_IT

 1. Q

  Hội like chéo

  Mới lập box mà mấy chục page rồi, chắc méo được like nào.
 2. Q

  2020 rồi nên thiết kế cho thực dụng xíu

  Khồng, tôi không quan tâm tủ lạnh lắm, nhưng tôi bực mấy thằng suốt ngày ý kiến này nọ, đòi forum phải có cái này cái kia trong khi đấy chỉ là ý kiến của riêng nó.
 3. Q

  Chế tài nặng người vô tư nhả khói

  Phải bắt đầu phạt nặng như nồng độ cồn ấy, cho dân sốt lên thì mới cấm được.
 4. Q

  Xí chỗ khai sinh forums

  Bên VBB cũng có tiếng việt đâu, mà có mấy chữ Reply, Quote, Post thì để tiếng việt làm gì?
 5. Q

  Xí chỗ khai sinh forums

  Hóng tách server, bên kia đang down nặng xong bên này cũng lag luôn.
 6. Q

  2020 rồi nên thiết kế cho thực dụng xíu

  9 người 10 ý thím ah, thím cứ làm cái gì thím cho là tốt nhất là được.
Top