QuocCuong_DN
Reaction score
9,287

Profile posts Latest activity Postings About

  • Con người vẫn luôn thế , yêu người không nên yêu , người nên yêu lại không yêu , cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ , mà để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ . Trên sân khấu cuộc đời , không có ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ta cả
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top