s2lucifer's latest activity

  • S
    s2lucifer reacted to batmeowww's post in the thread Boots dr marten hoangphuc? with Ưng Ưng.
    Có khi nào fen mua phải fake không. Chứ tôi xem clip này không thấy đoạn nào dán keo.
  • S
    s2lucifer replied to the thread Boots dr marten hoangphuc?.
    Tôi nghĩ vấn đề không phải hơn nhau ở độ bền hay chất liệu mà là ở kiểu dáng, vì bản chất hai hãng này có vibe hoàn toàn khác nhau. Còn...
Top