Recent content by Sanghi97

  1. S

    thảo luận Xin tư vấn laptop tầm giá khoảng 20 triệu cho nhu cầu học đồ họa

    À thật ra file 4K mình xử lý là file prores nén ít chứ không phải 4K H264 nên khi dựng thì nhẹ nhàng hơn. Chỉ nặng lưu trữ và render nên hi vọng là con AMD xử lý tốt.
  2. S

    thảo luận Xin tư vấn laptop tầm giá khoảng 20 triệu cho nhu cầu học đồ họa

    Em đã đi làm rồi, công việc chủ yếu liên quan đến gõ văn bản, làm hình ảnh, lâu lâu cũng dựng video bằng adobe. Sắp tới em dự định học đồ họa ở Arena nên cần tìm một mẫu laptop mới. Em có mấy gạch đầu dòng cơ bản để nhờ mọi người tư vấn giúp như sau ạ: Nhỏ gọn, build tốt tí, hồi đi học đại học...
Top