Sanji Black Leg

Birthday
Nov 11, 2011 (Age: 9)
Location
Somewhere between heaven and hell

Contact

Skype
monkeyd.t

Signature

Trăng tà đã khuất sau mây rồi.Tất cả chỉ còn nhớ nhung thôi
Sài Gòn đèn vàng nhuộm góc phố.Hà Nội từ ấy cách phương trời.
Nắm tay chẳng còn làn hơi ấm.Cúi đầu chỉ thấy những đơn côi.
"Gửi chút nắng hồng theo với gió."
Cho nàng, nương tử chốn xa xôi ...

Following

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top